top of page

TYÖYHTEISÖSOVITTELUPROSESSI

Laadukas ja vaikuttava sovitteluprosessi rakentuu neljästä vaiheesta. Jokaisella vaiheella on tärkeä merkityksensä. Sovullan tarjoama sovitteluprosessi sisältää aina yhteisen, sovitteluun orientoivan alkuinfon, osapuolten erillistapaamiset, yhteistapaamisen sekä riittävän pitkän seurantavaiheen, joka tukee yhteisöä muutoksessa ja työtä tukevan vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Tässä alla prosessi kuvattuna tarkemmin.

Screenshot 2021-05-12 at 10.27.55.png

ALKUINFO: Yhteisessä aloitustilaisuudessa sovittelija kertoo sovitteluprosessista ja sen periaatteista ja sovittelijan roolista koko työyhteisölle. Läsnä ovat kaikki sovittelun osapuolet.

Screenshot 2021-05-12 at 10.28.07.png

YKSILÖTAPAAMISET: Yksilötapaaminen valmistaa yhteistapaamiseen. Jokainen osapuoli keskustelee sovittelijan kanssa kahden kesken luottamuksellisesti. Yksilötapaamisessa käydään läpi tapahtumat, niihin liittyneet tunteet, ajatukset ja tarpeet. Lisäksi suunnataan ajatukset kohti tulevaa tavoiteltua yhteistyötä ja sovittelija auttaa osapuolta muotoilemaan mahdollisimman konkreettisia, tekojen tasolla olevia tulevan yhteistyön tavoitteita ja kannustaa ottamaan olennaiset asiat esille yhteistapaamisessa.

Screenshot 2021-05-12 at 10.28.19.png

YHTEISTAPAAMINEN: Yhteistapaamisessa on tavoitteena tuoda yksilötapaamisten sisällöistä olennaiset asiat ääneen lausutuiksi. Yhteiskeskusteluissa käydään läpi tapahtumia ja puhutaan ongelmista sen verran kuin on tarpeen. Osapuolet kertovat oman näkemyksensä ja kuulevat, mitä muut ajattelevat. Keskustelun fokus on tulevaisuuden yhteistyössä. Sovittelijan saattelemana edetään kohti konfliktin ratkaisua.

Screenshot 2021-05-12 at 10.28.31.png

SOVITTELUSOPIMUS: Osapuolet tuottavat yhteistapaamisessa sovittelusopimuksen, jota alkavat toteuttaa siitä hetkestä eteenpäin. Sovittelija avustaa sopimuksen kirjaamisessa. Lisäksi keskustellaan ja sovitaan, miten silloin toimitaan, jos asiat eivät etenekään toivottuun suuntaan. Sovittelusopimukseen kirjataan myös, miten sopimusta seurataan.

Screenshot 2021-05-12 at 10.28.43.png

MUUTOKSEN SEURANTA JA TUKI: Työyhteisö tapaa sovittelijan ohjauksessa 2 - 5 kertaa, noin kuukauden välein. Tapaamiset auttavat työyhteisöä tunnistamaan ja tunnustamaan onnistumisiaan ja antamaan niistä toisilleen vahvistavaa palautetta. Tapaamisten avulla rakennetaan ja ylläpidetään luottamusta ja tuetaan myönteistä kehitystä. Seuranta- ja tukivaihe antaa työyhteisölle työkalut vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen rakentavasti ja arvostaen.

Maksuton työyhteisösovittelun tarvekartoitus

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanteenne ja selvitetään miten voin auttaa työyhteisöänne työrauhan palauttamisessa. Kartoitus on maksuton.

bottom of page