Asioiden ei tarvitse olla niin kuin ne ovat aina olleet

Sovulla tarjoaa työnohjausta, työyhteisösovittelua, koulutusta

ja valmennusta inspiroivasti ja innovatiivisesti

OHJAUKSEN OSAAJa

ULLA

Olen kouluttaja, valmentaja ja kehittäjä. Sparraan työyhteisöjä, esimiehiä ja tiimejä arvostavan toimintakulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä. Tarjoan monipuolista osaamista ja asiantuntijuutta työyhteisöjen erilaisiin tarpeisiin, kuten työprosessien uudistamiseen, toimintakulttuurin kehittämiseen ja ongelmatilanteisiin. Laajempiin kehittämishankkeisiin kokoan tiimin kokeneista yhteistyökumppaneista.

 

Olen työnohjaaja ja olen aidosti läsnä. Luon arvostavan ja turvallisen tilan yhteiselle keskustelulle. Keskustelun ohjaamisen lisäksi huolehdin, että jokainen tulee kuulluksi omasta näkökulmastaan.
 
Olen
sovittelija. Pidän huolta, että vaikeatkin asiat tulevat käsitellyiksi. Autan määrittämään yhteisen suunnan ja kestävät keinot kohti toivottua suuntaa. Kannustan kompuroinneissa ja tuen suunnan pitämisessä.

 

Olen peruskoulutukseltani KM, luokanopettaja. Työkokemusta rehtorina toimimisesta ja opettamisesta minulla on 20 vuotta. Nämä vuodet ovat olleet merkityksellisiä inhimillisen ja ammatillisen kasvun ja kehittymisen vuosia ja ne vaikuttavat tapaani olla vuorovaikutuksessa - ajattelen, että aivan keskeistä on tuntea kuuluvansa osaksi yhteisöä, tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi ja tuntea hyväksyntää.

ulla sara-aho-sovulla-2021-img-1558-hi-res.jpg

”Voimavarojen vahvistamisen sekä luovuuden ja yhteistyön hengessä tapahtuva työskentely on parhaimmillaan innoittava ja vapauttava oppimisprosessi. Se laajentaa näköaloja, tukee valintojen tekemistä ja auttaa näkemään ja hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia.”

 

TYÖNOHJAUS - DIALOGIA TYÖSTÄ

Työnohjaus on dialogia työstä ja työyhteisöön liittyvistä kysymyksistä, ilmiöistä, kokemuksista ja tunteista. Työnohjauksen tavoitteena on oppia omasta kokemuksesta ja taitoja voi tietoisesti soveltaa oman työn arjessa. Työnohjaus energisoi ja inspiroi yksilöä kehittymään ja kehittämään, luomaan uutta ja ylläpitämään hyvinvointia. Työnohjauksessa on prosessimainen työskentelyote ja työnohjauksen kesto on puolesta vuodesta kahteen vuoteen.

Työnohjaukseni viitekehyksen taustalla on holistinen ihmiskäsitys ja sosiodynaaminen ohjaustapa. Toimintaani ohjaavat dialogisuuden periaatteet sekä ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Menetelminä käytän avointa dialogia ja reflektiota sekä toiminnallisuutta.

Varaa aika maksuttomaan kartoituskeskusteluun (30 min) työnohjauksesta. 

”Ulla Sara-ahon työnohjaukset ovat voimauttavia arjen keitaita. Työnohjauksessa saa tulla kuulluksi ja kuulla muita. Menetelmät ovat monipuolisia, aktivoivia, ryhmäyttäviä sekä nimenomaan omaa ammattiutta herättelevää ja kehittävää. Työnohjauksessa voidaan pureutua akuutteihin asioihin tai prosessoida pidempiä kokonaisuuksia. Ulla on huumorintajuinen, empaattinen, lämmin, läheinen, asiantunteva ja monipuolinen.”
Työyhteisötyönohjaus, erityiskoulu

"Ulla sai minut ymmärtämään, että on ok sanoa ei. Ulla osasi löytää minusta ammatillisuuteni, johon en enää itse väsyneenä uskonut. Tuntui, että Ulla tunsi paremmin kehitystarpeeni ja vahvuuteni kuin minä itse, tuntui hyvältä ja auttoi kehittymään työssäni, kun ne oli sanoitettu ääneen."
Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Workshop_Väri.png
 

MITÄ ON TYÖYHTEISÖSOVITTELU?

Lumipallo.png

Työyhteisösovittelussa ratkotaan erilaisia työhön ja vuorovaikutukseen liittyviä ristiriitoja ja konflikteja, kuten erimielisyyksiä työn jakamisesta tai pelisäännöistä, tai epäasiallista käytöstä, häirintää ja työpaikkakiusaamista. Työyhteisösovittelun tavoitteena on auttaa osapuolia yhdessä löytämään ratkaisut, jolla työyhteisön vuorovaikutus tukee työn tekemistä ja työntekijöiden hyvinvointia.

 

Sovulla eteenpäin

Konfliktien ja jännitteiden purussa kannattaa käyttää ulkopuolista ja puolueetonta sovittelijaa, joka auttaa työyhteisöä löytämään tien ulos konfliktista.  Samalla työyhteisö oppii konfliktinhallintaa ja saa työkaluja puheeksi ottamiseen ja palautteen antamiseen.

Työyhteisösovittelun hyödyt

Sovittelun myötä työyhteisöissä on tapahtunut monia myönteisiä muutoksia. Seurantatapaamisissa sovittelun osapuolet kertovat vahvistuneesta yhteisöllisyydestä ja työkulttuurin paranemisesta. Lisäksi yksilötasolla mieliharmi on vähentynyt ja sen myötä paineensietokyky on noussut ja työssä jaksaminen kohentunut. Kaikki tämä puolestaan parantaa elämänlaatua, eli vaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Taloudellisia hyötyjä sovittelusta saadaan tuottavuuden kasvun sekä sairauspoissaolojen ja sijaisrekrytoimisen vähentymisen kautta.

Maksuton työyhteisösovittelun tarvekartoitus

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanteenne ja selvitetään miten voin auttaa työyhteisöänne työrauhan palauttamisessa. Kartoitus on maksuton.

Konflikti on kuin lumivyöry. Se saa alkunsa pienistä asioista, väärinkäsityksistä tai tulkinnoista. Jännitteet leviävät työyhteisössä ja syntyy ryhmittymiä jonkun puolesta ja jotakuta vastaan. Jännitteet lisääntyvät edelleen uusien tulkintojen ja puhumattomuuden vaikutuksesta koko työyhteisöä koskevaksi konfliktiksi.

 

KOULUTUKSET JA VALMENNUKSET

Sovulla tarjoaa laajuudeltaan ja kestoltaan erilaisia koulutuksia, valmennuksia ja kehittämisprosesseja liittyen työpaikan vuorovaikutussuhteisiin, toimintakulttuurin kehittämiseen, johtamiseen, työprosessien uudistamiseen sekä haastaviin ongelmatilanteisiin. Ne voivat olla luentoja, seminaareja, muutaman tunnin tai päivän mittaisia työpajoja, pidempiä kehittämisprosesseja tai inspiraatiopuheenvuoroja. Kesto, tavoitteet ja sisällöt määritellään aina asiakkaan kanssa. 

Monipuoliset työtavat

Sovullan käyttämiä työtapoja osallistujat voivat soveltaa omaan työhönsä. Käytännönläheisyys ja sovellettavuus ovat keskeiset toimintaperiaatteet.

 

“Jos emme mallinna sitä mitä opetamme, opetamme jotain muuta”

Tämä Abraham Maslowin lause toimii koulutuksissa ja valmennuksissa ohjenuoranani, jotta osallistuja saa omakohtaisen kokemuksen työtavoista. Tämä helpottaa uusien työtapojen käyttöönottamista ja soveltamista omassa työssä. Dialogisia ja toiminnallisia työtapoja käytetään sisältöjen omaksumiseen. Työtapojen oppiminen perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja reflektointiin.

Parveilu

Sovullan tilaisuuksissa verkostoituminen tapahtuu luontevasti työskentelyn lomassa. Kun organisaatiosta osallistuu yhtäaikaisesti useampi työntekijä koulutukseen tai kehittämisprosessiin, asioiden edistäminen ei jää vain yhden harteille. On suurempi todennäköisyys, että parviälyn voima ja luovuus tulevat näkyväksi, kun asioita tehdään yhdessä. Yhdessä asioiden ideoiminen ja kehittäminen synnyttää toimijuutta ja omistajuutta.

Inspiroiva prosessi

Valmennus- ja kehittämisprosessien kontaktipäivät toimivat inspiraationa ja liikkeellepanevana voimana. Kontaktipäivissä työskennellään ja reflektoidaan, jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä tarkistetaan suuntaa ja sovitaan seuraavista askelmerkeistä. Kontaktipäivien välissä asiat edistyvät osallistujien toimesta omalla työpaikalla ja näin prosessi edistyy.

Maslow_suom.png
Parveilu.png
learning_by.png
 

MIKÄ ON SopuApp?

TULOSSA!

SopuApp on mobiilisovellus, joka auttaa palautteen antamisessa ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa rakentavasti ja toista arvostaen. SopuApp auttaa keskusteluun valmistautumisessa ja keskustelun aloittamisessa rakentavalla tavalla ja ohjaa keskustelua ratkaisukeskeisesti avoimin kysymyksin. SopuApp huolehtii, että molemmat keskustelun osapuolet tulevat kuulluksi.

 

Näin se toimii.

”Perkulesjumittukyrppi!!”

”Moi Olli, voidaanks jutella tänään vielä? Yks juttu pyörii mun mielessä ja aattelen, että jos yhdessä keksittäis joku ratkaisu. Kerron sitten lisää kun nähään. Sopiiko vaikka kolmen aikaan?”

 

Olli: ”Joo, sopii. Nähdään.” (mitähän sillä on mielessä…)

Mä: ”Mitäs Olli, jos jatkossa yritetään kuunnella loppuun mitä toisella on sanottavaa, ilman keskeytyksiä ja välihuomautuksia?”

Olli: ”No joo… sori – mä kun innostun, niin en malta olla hiljaa. Yritetään vaan, tää on mulle kyllä vaikeaa. Voitaisko sopia joku käsimerkki, jos ei meinaa muistaa, niin voi sitten toista muistuttaa asiasta?”

Mä: ”Hyvä idea! Ja tsekataan tää tilanne vaikka kuukauden päästä, että miten menee.”

Mä: ”Miltä susta tuntui jutella tällä tavalla?”

Olli: ”Hyvältä kun et syyttänyt mua ja kuuntelit mua. Sä oot aikaisemmin näissä tilanteissa käyny aika kuumana. Mut nyt olit tosi rakentava, kiitti siitä.”

Mä: ”Tää SopuApp oli aika hyvä apu itseasiassa, vaikka aluksi epäilinkin. Aion kyllä toistekin käyttää.”

SopuApp-sovellus on vastalääke puhumattomuuteen ja vaikenemiseen

 
Sopuapp_1.png

”Taas se keskeytti mut ainakin ziljoona kertaa!”

”En kyllä kestä tätä enää!”

”Aaaarrrggghhhh!!!”

”Nyt kyllä meen sanomaan sille SUORAT SANAT!”

”No, ehkä mä hengittelen hetken, etten kovin pahasti sano…”

Sopuapp_2.png

”Ai niin, mullahan on se SopuApp…”

”No, mäpä nyt kokeilen sitä, kun pomokin sanoi, että kun hermo menee, niin eka juttu on itse ottaa puheeksi asia ja jos tarvitsee jotain tukea niin SopuAppia kehiin.”

”Mä kyllä vahvasti epäilen, että tää nyt vois mitenkään mua auttaa ja kun osaanhan mä puhua asiani ilman puhelimenkin apua.”

”No, mutta kokeillaan nyt sitten.”

Sopuapp_3.png

SopuApp: ”Mitä on tapahtunut?”

Mä: ”Olli keskeytti mut TAAS!”

SopuApp: ”Miltä tuntuu ja mitä ajattelet?”

Mä: ”No ärsyttää ihan hirveesti kun tää ei oo eka kerta ja mulla oli tärkeä juttu menossa! En ymmärrä, miksei se voi pitää suutaan kiinni? Meen ihan sekasin kun kesken lauseen tulee väliin selittään”

SopuApp: ”Mitä toivot, että tapahtuisi?”

Mä: ”No, että se kuuntelisi loppuun asti mun juttuni.”

Sopuapp_4.png
Sopuapp_5.png
Sopuapp_6.png
 

OTA YHTEYTTÄ

Ullalla on työtila käytössään kaikissa alla olevissa osoitteissa,

joihin voit sopia tapaamisen:

  • Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 21-23, Crazy Town

  • Helsinki, Krankantie 3, Sovittelutoimisto TySo

  • Tampere, Rautatienkatu 21 B, 5. krs. Crazy Town

  • Jyväskylä, Kauppakatu 39, Crazy Town

  • Pori, Rautatienpuistokatu 7, Crazy Town

Verkkolaskutustiedot/Electronic invoicing information:
Sovulla Oy, Y-tunnus/Company ID: 2842152-8
OVT-tunnus/OVT-code: 003728421528
Operaattori/Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)
Operaattoritunnus/Operator code: 003728421528

Jätä tähän haluamasi viesti ja yhteystiedot – otan arkena sinuun yhteyttä jo samana päivänä!

Kiitos viestistäsi!