top of page

Asioiden ei tarvitse olla niin kuin ne ovat aina olleet

Sovulla tarjoaa työnohjausta, työyhteisösovittelua, koulutusta

ja valmennusta inspiroivasti ja innovatiivisesti

OHJAUKSEN OSAAJa

ULLA

Olen kouluttaja, valmentaja ja kehittäjä. Sparraan työyhteisöjä, esimiehiä ja tiimejä arvostavan toimintakulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä. Tarjoan monipuolista osaamista ja asiantuntijuutta työyhteisöjen erilaisiin tarpeisiin, kuten työprosessien uudistamiseen, toimintakulttuurin kehittämiseen ja ongelmatilanteisiin. Laajempiin kehittämishankkeisiin kokoan tiimin kokeneista yhteistyökumppaneista.

 

Olen työnohjaaja ja olen aidosti läsnä. Luon arvostavan ja turvallisen tilan yhteiselle keskustelulle. Keskustelun ohjaamisen lisäksi huolehdin, että jokainen tulee kuulluksi omasta näkökulmastaan.
 
Olen
sovittelija. Pidän huolta, että vaikeatkin asiat tulevat käsitellyiksi. Autan määrittämään yhteisen suunnan ja kestävät keinot kohti toivottua suuntaa. Kannustan kompuroinneissa ja tuen suunnan pitämisessä.

 

Olen peruskoulutukseltani KM, luokanopettaja. Työkokemusta rehtorina toimimisesta ja opettamisesta minulla on 20 vuotta. Nämä vuodet ovat olleet merkityksellisiä inhimillisen ja ammatillisen kasvun ja kehittymisen vuosia ja ne vaikuttavat tapaani olla vuorovaikutuksessa - ajattelen, että aivan keskeistä on tuntea kuuluvansa osaksi yhteisöä, tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi ja tuntea hyväksyntää.

ulla sara-aho-sovulla-2021-img-1558-hi-res.jpg

”Voimavarojen vahvistamisen sekä luovuuden ja yhteistyön hengessä tapahtuva työskentely on parhaimmillaan innoittava ja vapauttava oppimisprosessi. Se laajentaa näköaloja, tukee valintojen tekemistä ja auttaa näkemään ja hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia.”

Ulla

TYÖNOHJAUS - DIALOGIA TYÖSTÄ

Työnohjaus on dialogia työstä ja työyhteisöön liittyvistä kysymyksistä, ilmiöistä, kokemuksista ja tunteista. Työnohjauksen tavoitteena on oppia omasta kokemuksesta ja taitoja voi tietoisesti soveltaa oman työn arjessa. Työnohjaus energisoi ja inspiroi yksilöä kehittymään ja kehittämään, luomaan uutta ja ylläpitämään hyvinvointia. Työnohjauksessa on prosessimainen työskentelyote ja työnohjauksen kesto on puolesta vuodesta kahteen vuoteen.

Työnohjaukseni viitekehyksen taustalla on holistinen ihmiskäsitys ja sosiodynaaminen ohjaustapa. Toimintaani ohjaavat dialogisuuden periaatteet sekä ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Menetelminä käytän avointa dialogia ja reflektiota sekä toiminnallisuutta.

Varaa aika maksuttomaan kartoituskeskusteluun (30 min) työnohjauksesta. 

”Ulla Sara-ahon työnohjaukset ovat voimauttavia arjen keitaita. Työnohjauksessa saa tulla kuulluksi ja kuulla muita. Menetelmät ovat monipuolisia, aktivoivia, ryhmäyttäviä sekä nimenomaan omaa ammattiutta herättelevää ja kehittävää. Työnohjauksessa voidaan pureutua akuutteihin asioihin tai prosessoida pidempiä kokonaisuuksia. Ulla on huumorintajuinen, empaattinen, lämmin, läheinen, asiantunteva ja monipuolinen.”
Työyhteisötyönohjaus, erityiskoulu

"Ulla sai minut ymmärtämään, että on ok sanoa ei. Ulla osasi löytää minusta ammatillisuuteni, johon en enää itse väsyneenä uskonut. Tuntui, että Ulla tunsi paremmin kehitystarpeeni ja vahvuuteni kuin minä itse, tuntui hyvältä ja auttoi kehittymään työssäni, kun ne oli sanoitettu ääneen."
Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Workshop_Väri.png
Työnohjaus

MITÄ ON TYÖYHTEISÖSOVITTELU?

Lumipallo.png

Työyhteisösovittelussa ratkotaan erilaisia työhön ja vuorovaikutukseen liittyviä ristiriitoja ja konflikteja, kuten erimielisyyksiä työn jakamisesta tai pelisäännöistä, tai epäasiallista käytöstä, häirintää ja työpaikkakiusaamista. Työyhteisösovittelun tavoitteena on auttaa osapuolia yhdessä löytämään ratkaisut, jolla työyhteisön vuorovaikutus tukee työn tekemistä ja työntekijöiden hyvinvointia.

 

Sovulla eteenpäin

Konfliktien ja jännitteiden purussa kannattaa käyttää ulkopuolista ja puolueetonta sovittelijaa, joka auttaa työyhteisöä löytämään tien ulos konfliktista.  Samalla työyhteisö oppii konfliktinhallintaa ja saa työkaluja puheeksi ottamiseen ja palautteen antamiseen.

Työyhteisösovittelun hyödyt

Sovittelun myötä työyhteisöissä on tapahtunut monia myönteisiä muutoksia. Seurantatapaamisissa sovittelun osapuolet kertovat vahvistuneesta yhteisöllisyydestä ja työkulttuurin paranemisesta. Lisäksi yksilötasolla mieliharmi on vähentynyt ja sen myötä paineensietokyky on noussut ja työssä jaksaminen kohentunut. Kaikki tämä puolestaan parantaa elämänlaatua, eli vaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Taloudellisia hyötyjä sovittelusta saadaan tuottavuuden kasvun sekä sairauspoissaolojen ja sijaisrekrytoimisen vähentymisen kautta.

Maksuton työyhteisösovittelun tarvekartoitus

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanteenne ja selvitetään miten voin auttaa työyhteisöänne työrauhan palauttamisessa. Kartoitus on maksuton.

Konflikti on kuin lumivyöry. Se saa alkunsa pienistä asioista, väärinkäsityksistä tai tulkinnoista. Jännitteet leviävät työyhteisössä ja syntyy ryhmittymiä jonkun puolesta ja jotakuta vastaan. Jännitteet lisääntyvät edelleen uusien tulkintojen ja puhumattomuuden vaikutuksesta koko työyhteisöä koskevaksi konfliktiksi.

Työyhteisösovittelu

KOULUTUKSET

Työyhteisösovittelijakoulutus (20 op)

Tämä 20 op:n laajuinen koulutus on rakennettu ohjaustyön ammattilaisille. Koulutuksen aikana osallistuja syventää ymmärrystään restoratiivisesta lähestymistavasta, oppii konkreettiset sovittelemisen taidot sekä kehittää omaan yritykseensä sovittelusta uuden palvelun.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti työnohjaajille. Koulutukseen pääsy edellyttää työnohjaajakoulutusta (60 op) tai muuta soveltuvaa koulutusta (esim. psykologi, psykoterapeutti). Osallistujalta edellytetään ohjauskokemusta ja ymmärrystä ihmisten kohtaamisesta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Koulutukseen otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa, jotka valitaan hakemusten perusteella.

 

Aika

Seuraava koulutus alkaa 15.9.2022 Hämeen Kesäyliopistossa. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä.

Dialoginen ja sovitteleva johtaminen

Tämä koulutus on rakennettu työyhteisöjen lähijohtajille. Koulutuksen aikana osallistuja tutustuu dialogiseen ja restoratiiviseen johtamiseen, oppii konkreettisia sovittelemisen taitoja ja kehittää omia johtamistaitojaan.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti lähijohtajille, esihenkilöille ja henkilöstön johtamistehtävissä työskenteleville. Koulutukseen otetaan maksimissaan 16 osallistujaa.

 

Aika

Seuraava koulutus alkaa 28.9.2022 Hämeen Kesäyliopistossa. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä.

Koulutukset ja Valmennukset
Yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ

Ullalla on työtila käytössään kaikissa alla olevissa osoitteissa,

joihin voit sopia tapaamisen:

  • Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 21-23, Crazy Town

  • Helsinki, Fredrikinkatu 55, Freda55

  • Helsinki, Krankantie 3

  • Tampere, Rautatienkatu 21 B, 5. krs., Crazy Town

  • Jyväskylä, Kauppakatu 39, Crazy Town

  • Pori, Rautatienpuistokatu 7, Crazy Town

Verkkolaskutustiedot/Electronic invoicing information:
Sovulla Oy

Y-tunnus: 2842152-8
OVT: 003728421528
Operaattori: Apix Messaging Oy (003723327487)
Operaattoritunnus: 003728421528

Jätä tähän haluamasi viesti ja yhteystiedot – otan arkena sinuun yhteyttä jo samana päivänä!

Kiitos viestistäsi!

bottom of page