top of page

TYÖNOHJAUSPALVELUT JA KONSULTAATIOT

Tarjoan työnohjauspalveluita ja konsultaatiota yksilöille, esimiehille, ryhmille ja työyhteisöille. Palveluiden kesto on sovittavissa tapauskohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa. Ota yhteyttä niin sovitaan maksuton kartoitus.

Työntekijälle/yrittäjälle
Yksilötyönohjauksessa tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön, vahvistaa ammatti-identiteettiä ja mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä. Työuran taitekohdissa työnohjaus auttaa ohjattavaa suuntaamaan urakehitystä haluamaansa suuntaan.
 

Ryhmälle
Ryhmätyönohjauksessa saman alan asiantuntijat tai työntekijät peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan ja tavoitteissaan.
 

Työyhteisölle
Työyhteisön työnohjaus on hyvä keino, kun halutaan luoda yhteinen käsitys työn perustehtävästä, tarkoituksesta ja tavoitteista. Se auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja hankaliin työtilanteisiin sekä vuorovaikutukseen asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itsestään, työstään ja työyhteisöstään. Yhteistyön sujuvuus, työyhteisötaidot ja hyvä työilmapiiri vahvistuvat.
 

Esimiehille ja johdolle
Esimiesten ja johdon työnohjaus on erityisen merkityksellistä muutos- ja kriisitilanteissa. Yksittäisen esimiehen työnohjauksen tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi muutos- tai kriisijohtamiseen, haasteellisten esimiestilanteiden jäsentämiseen, esimiehen ammatillisen kasvun tukemiseen, omasta työstä ja omista kokemuksista oppimiseen tai  esimiehen työhyvinvoinnin tukemiseen.
 

Sovittelijalle
Työnohjauksessa käydään dialogia sovittelusta ja sovittelemisesta. Tavoitteena on oppia omasta kokemuksesta ja soveltaa sitä omaan sovittelijan työhön. Työnohjaus selkeyttää omaa roolia sovittelijana ja vahvistaa ammatillista itsetuntemusta.

 

Puhumattomat asiat puheeksi -konsultaatio
Tämä palvelu sopii silloin, kun haluat ottaa jonkin asian puheeksi rakentavalla tavalla. Konsultaatiossa jäsennämme asiaa yhdessä ja saat tukea puheeksi ottamiseen. Tapaamisessa selkeytät omia ajatuksiasi, tunteitasi ja tarpeitasi niin, että saat sanotuksi ne toiselle yhteyttä rakentavalla tavalla. Tapaamisen jälkeen tiedät, miten voit aloittaa keskustelun kunnioittavalla tavalla ja miten edetä keskustelussa sinulle sopivalla tavalla.

Lyhytkonsultaatio
Lyhytkonsultaatio sopii silloin, kun sinulla ei ole mahdollisuutta säännölliseen yksilötyönohjaukseen tai sinua pohdituttaa jokin kysymys tai pulma ja haluat ulkopuolista näkökulmaa tueksesi. Lyhytkonsultaatiossa voit  pohtia vaikka työsi suuntaa tai jotain sekavalta tuntuvaa asiaa elämässäsi. Lyhytkonsultaatiossa jäsennämme asiaa yhdessä. Lyhytkonsultaatio on 60min puhelin- tai videotapaaminen.
 

Työnohjaus käytännössä ja työnohjaussopimus
Työnohjauksen tavoitteet asetetaan yhdessä ennen sopimuksen tekemistä. Tällöin sovitaan myös ohjauksen pelisäännöistä, arvioinnista ja aikatauluista. Työnohjaussuhteessa noudatetaan Suomen työnohjaajat ry:n ammattieettisiä periaatteita.
 
Työnohjaukset ovat 3-4 viikon välein. Yksilötyönohjausistunnot kestävät tavallisesti 60-90 min/kerta ja ryhmätyönohjaukset tavallisesti 1,5 tuntia. Sopimuksen kesto määritellään tarpeen mukaan. Työnohjaussopimus tehdään yleensä puoleksi vuodeksi – vuodeksi kerrallaan. Yksittäiseen rajattuun tarpeeseen liittyvä työnohjaus on kestoltaan lyhytaikaisempi.
 
Etäohjaus on toimiva tapa työnohjaukseen. Etätyönohjaus sopii yksilöille ja ryhmille, se on vaivatonta ja aikojen sopiminen on helppoa, kun ei tarvitse matkustaa. Lähitapaamisena toteutettavat työnohjaukset pidetään asiakkaan valitsemassa paikassa tai Crazy Townin tiloissa. Ohjaukseen voi yhdistää myös ulkoilun. Tarvitset puhelimen ja korvanapit.

bottom of page