MYÖTÄKYTKENTÖJÄ – FEEDFORWARD

Ff_sin_edited.png

Tämän sivun nimi ”myötäkytkentöjä” on suora suomennos sanasta ”feedforward”. Käsite kuvastaa minulle eteenpäinmenoa, kehitystä ja oppimista. Ihminen on sellainen kuin on ja reagoi niinkuin reagoi siksi, että on kasvanut suhteessa johonkin toiseen. Lisäksi käsite herättää minussa ajatuksen myötäelämisestä ja empatiasta.

Tällä sivulla kirjoitan ajatuksiani, ihmettelyjäni, kysymyksiä ja inspiroitumisiani.