top of page

MIKÄ ON SOPUAPP?

TULOSSA!

SopuApp on mobiilisovellus, joka helpottaa puheeksi ottamista, palautteen antamista sekä arvostavaa keskustelua. SopuApp ohjaa keskustelua ratkaisukeskeisesti kohti toivottua. Puheeksi otettava asia voi liittyä palautteen antamiseen tai kyseessä voi olla vaikkapa jokin mieltä painava asia tai ristiriitatilanne. SopuApp tukee ja ohjaa keskustelua.

 

Ristiriidat ja konfliktit saavat alkunsa puhumattomuudesta

Puhumattomuuden taustalla on usein pelko, että asiasta puhuminen muuttaa tilanteen vielä pahemmaksi. Tästä seuraa mielipahataakan kasvaminen ja puheeksi ottaminen muodostuu entistä vaikeammaksi.

 

SopuApp ratkaisee puhumattomuuden ongelman

Sovellusta käyttämällä asiat otetaan puheeksi asianosaisten kesken jo varhaisessa vaiheessa, jolloin puheeksi ottaminen ja keskusteleminen on helpompaa kuin kärjistyneessä konfliktitilanteessa.

 

SopuApp on kehitetty tilanteisiin, joissa konflikti ei vielä ole eskaloitunut ulkopuolista sovittelijaa vaativaksi. 

SopuAppia voi käyttää 
•    työpaikalla
•    kotona lasten kanssa
•    harrastuksissa
•    parisuhteessa
•    ystävien kanssa

 

SopuApp tukee muutoksessa

SopuApp -sovelluksen käyttöönotto on luontevaa myös työyhteisösovittelun yhteydessä. SopuApp tukee työyhteisön jäseniä toimimaan sopimallaan tavalla ja ottamaan puheeksi asioita varhaisessa vaiheessa.

SopuApp on
helppokäyttöinen ja sen käyttäminen on tietoturvallista. Kaikki syötetyt tiedot tallentuvat ainoastaan käyttäjän omaan mobiililaitteeseen. 

 

Sovellusta kehittää huippuasiantuntijoista koostuva tiimi, jossa on osaamista vuorovaikutuksen ilmiöistä, palvelumuotoilusta, käyttöliittymäkehittämisestä ja projektin johtamisesta. Sovellusta kehitetään yhteiskehittämisen menetelmällä tulevien käyttäjien kanssa.

 
Esittelemme mielellämme SopuApp -sovellusta ja kehitystyöhön ja pilotoimaan on mahdollista tulla mukaan. Halutessasi pääset mukaan Friends of Sopu -ryhmään, jonka viestiminen tapahtuu WhatsAppissa.

bottom of page