top of page

KOULUTUKSET JA VALMENNUKSET

Sovullan koulutusten ja valmennusten aiheista asiakas voi tarpeensa pohjalta koota sopivan kokonaisuuden. Koulutus-, valmennus- tai kehittämisprosessit voidaan kohdistaa lähijohtajille, asiantuntijoille, yhdelle toimialalle, tiimille, koko työyhteisölle tai useammalle työyhteisölle.

 

Työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen

Arvostava vuorovaikutus työpaikalla – miten se tehdään?

Dialoginen vuorovaikutus toimintakulttuurin lähtökohtana

Dialogiset toimintatavat työpaikalla

Osallistavat keskustelukäytännöt työpaikalla

Työyhteisön konfliktuaalisen jännitteen tunnistaminen: jännitemittari

Puheeksiottaminen rakentavalla tavalla

Palautteen antaminen rakentavasti: Feedforward-menetelmä

Sovittelun teoriaa

Sovittelu käytännössä

Jännitteiden purku työyhteisössä

Työkaluja jännitteiden purkuun lähijohtajalle

Sovittelun perusteet

Restoratiivisen työyhteisön toimintatavat

 

Johtaminen ja esimiestyö

Itsensä johtaminen

Minä johtajana

Ajanhallinta

Kehityskeskustelut johtamisen välineenä

Osallistavat kokoukset

 

Kouluille ja oppilaitoksille

Monialainen ja osallistava oppilashuolto

Dialoginen ja restoratiivinen johtaminen

 

Vanhempainyhdistyksille

Kodin ja koulun yhteistyö

Virtuaalinen vanhempainilta

 

Työnohjaajille ja coacheille

Mitä jokaisen työnohjaajan tai coachin olisi hyvä tietää konflikteista ja sovittelusta?

Työyhteisösovittelun perusteet työnohjaajille ja coacheille

 

 

Koulutusten, valmennusten ja kehittämisprosessien hintaan vaikuttavat mm. kesto, pituus ja osallistujamäärä.

Lisäksi järjestän avoimia koulutuksia. Näistä saat tietoa SOME-kanaviltani:

bottom of page