OHJAUKSEN JA SOVITTELUN OSAAMISTA

Dialogisuus ja restoratiiviset menetelmät ovat sisäistyneet toimintatavakseni sovittelijana, työnohjaajana, kouluttajana ja esimiehenä työelämässä. Ylläpidän ja kehitän osaamistani osallistumalla aktiivisesti restoratiivisen oikeuden ja sovittelun seminaareihin ja konferensseihin, joissa olen myös vetänyt työpajoja. Itselleni tärkeää on verkostoituminen ja kumppanuuksien rakentaminen muiden asiantuntijoiden kanssa.

Työyhteisösovitteluun liittyvän laajimman mahdollisen Suomessa saatavan koulutuksen hankin Helsingin Yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmenian järjestämässä Työyhteisösovittelun erityisosaaja -koulutuksessa (30 op).

Työelämän ja järjestötyön asiantuntija

Työelämän kokemusta ja tuntemusta minulta löytyy kasvatus- ja opetusalalta. Olen toiminut liki 20 vuotta oppilaitosjohtajana, opettajana sekä asiantuntijana ja saanut kokemusta monikulttuurisen yhteisön johtamisesta. Työnohjaajana olen toiminut erilaisten työyhteisöjen ja tiimien kanssa ja työelämän tuntemus on laajentunut sen kautta monipuoliseksi. Minulla on pitkä yli 20 vuoden kokemus järjestötyöstä eri tehtävien näkökulmasta.

Kouluttaminen, ohjaaminen ja muutosjohtaminen

Olen esimiestyön, kouluttamisen ja ohjaamisen ammattilainen; kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, rehtori, työnohjaaja ja työyhteisösovittelun erityisosaaja. Vahvuutenani ovat monipuoliset työ- ja ohjausmenetelmät yksilöille ja erilaisille ryhmille.

Olen ollut juurruttamassa sovittelua ja restoratiivista lähestymistapaa Hämeenlinnan kaupungille ja sen eri toimialoille; päiväkodit, oppilaitokset sekä työyhteisösovittelu. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymään olen ollut kouluttamassa sisäisiä työyhteisösovittelijoita, esimiehiä, työsuojelu- ja luottamusmiesorganisaatiota sekä työterveyden asiantuntijoita. Sovittelijana olen ollut useissa työyhteisökonflikteissa.

CV Ulla Sara-aho

Opinnot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2016 -

Mental Management 2017

Ratkaisukeskeisen sovittelun tekniikat 2015

Työyhteisösovittelun erityisosaaja 2013

SOPU -työyhteisösovittelun peruskurssi 2012

Rikos- ja riita-asioiden sovittelijakoulutus 2012

Työnohjaajakoulutus 2012

Johtamisen erikoisammattitutkinto 2005

Opetushallinnon tutkinto 2001

KM, luokanopettaja 1998

Työkokemus

Työyhteisösovittelija 2012 -

Työnohjaaja 2013 -

Rikos- ja riita-asioiden sovittelija vuodesta 2012 -

Kouluttaja ja konsultti vuodesta 2008 -

Rehtori 1998 - 2015

Luokanopettaja 1997 - 2008

Kansainvälinen toiminta

8th International Conference of the European Forum for Restorative Justice, BEYOND CRIME, Pathways to desistance, social justice and peacebuilding, Workshop 2014: Strategic Steps in the Implementation of Restorative Approach, 2014

Suomen Ulkoasiainministeriö (UM) ja Opetushallitus (OPH). Global Education –project: A Child’s Day. Developing equal partnership between Gambian and Finish schools. Project coordinator, 2013-2014.

Suomen Oikeusministeriö (OM), The Victim of Crime in Mediation-seminar, Workshop 2012

European Forum for Restorative Justice (EFRJ), Connecting People. Victims, Offenders and Community in Restorative Justice, 7th International conference of the European Forum for Restorative Justice, Workshop 2012

Opetushallitus (OPH), Grasping The Future 08 – Conference, Children and Youngsters Participating in Decision Making, workshop 2008

Jäsenyydet

Suomen Työnohjaajat (STOry)

Suomen sovittelufoorumi ry

European Forum for Restorative Justice (EFRJ)